Dalarnas Bowlingförbund

Bowling i Dalarna

Förbundet

Ordförande: Mikael Alfredsson 070 – 349 78 40
Sekreterare: Rullande
Kassör: Elize Larsson 070- 597 97 92
Tävlingsansvarig: Peter Igelsjö 079 – 333 77 52

Göran Jans 070 – 4912918
Ingolf Lundevall 073 – 98 227 66

Suppleant:
IT-hemsida: Tomas Liljeholm 070 – 724 15 10
Roger Öbrell
Lars-Göran Hallström 070 – 297 33 92

Valberedning:
Lena Jonsson, Sammankallande.
Mats Hellsten 070 – 536 99 82
Anders Hermansson 070 – 585 27 17

Kontakt:
Dalarnas Bowlingförbund
Backvägen 13
794 33 Orsa