Dalarnas Bowlingförbund

Bowling i Dalarna

Förbundet

Ordförande Anders Hermansson

070 585 27 17

Sekreterare Ingela Gruvsjö Bergling
Kassör Elize Larsson

070- 597 97 92

Tävlingsansvarig Mikael Alfredsson (+ Anders H)

070 – 349 78 40

Dambowling Jennifer Hermansson

073 – 732 43 45

Skol-DM (Adjungerad) Lena Jonsson
Ungdom Peter Andersson

070 – 370 17 79

Utbildning Anders Jacobsen

070 – 641 90 28

Roger Öbrell
Handikapp
Serieadmin (Adjungerad) Mats Hellsten

070 – 536 99 82

IT-hemsida Tomas Liljeholm

070 – 724 15 10

Suppleant Evelina Hjelm
Valberedning Lena Jonsson, Lennart Lindqvist, Mats Hellsten
Kontakt: Dalarnas Bowlingförbund
Backvägen 13
794 33 Orsa